בסיס ידע | הוספת קטגוריות ותת קטגוריות | Skyservice.pro: Online Cloud Checkout

בסיס ידע Skyservice

הוסף קטגוריות ותתי קטגוריות

1

עבור אל תפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד להוסיף קטגוריית קופה של SkyService

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « הגדרות » בהמשך « קטגוריה »עבור אל התפריט « הוסף קטגוריה »

כיצד להוסיף קטגוריית קופה של SkyService

3

זה נשאר לציין את השם ואת המספר הסידורי (אופציונלי אתה יכול להוריד את התמונה מהמכשיר או מהאינטרנט) ולחץ « הוספה »

כיצד להוסיף קטגוריית קופה של SkyService

כיצד להוסיף קטגוריית קופה של SkyService

כיצד להוסיף קטגוריית קופה של SkyService

כיצד להוסיף קטגוריית קופה של SkyService

הקטגוריות מוצגות באזור העבודה של הטרמינל

כיצד להוסיף קטגוריית קופה של SkyService

מוכן!