SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

הוספת סדנאות

אפשרות זו נדרשת לשליחת צ 'יפס למטבח או פלט למסך, כמו גם לקבל דוחות מפורטים על הפעילות של כל סדנה (נכון למחוק, ניתוח עבודה, אוטומציה חיזוי הרכש)

1

עבור אל תפריט / ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד להוסיף סדנת קופה של SkyService

2

לחץ על לוח הבקרה שנפתח « הגדרות » בהמשך « סדנאות » עבור אל התפריט « הוסף סדנה »

כיצד להוסיף סדנת קופה של SkyService

3

זה נשאר לציין את שם הסדנה + לחץ « הוספה »

כיצד להוסיף סדנת קופה של SkyService

מוכן!