SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

קרא Skyservice ללא רישום

1

כדי להתחיל לעבוד עם התוכנית, אתה צריך להוריד את היישום למכשיר שלך על ידי ביצוע הקישורים:

הצג מבלי לרשום SkyService POS

או

עבור לתוכנית על ידי לחיצה על הכפתור « התחברות » בפינה השמאלית העליונה של המסך:

הצג מבלי לרשום SkyService POS

2

לחץ על הלחצן « התחברות ללא רישום » בצורה הנראית

הצג מבלי לרשום SkyService POS

הכל, אתה בתוכנית, אפשר לעבוד

הצג מבלי לרשום SkyService POS