SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

POS terminal: קבלת סחורה

1

עבור לתפריט / ניהול ולחץ על מסמך חדש (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד לנצל סחורה - פאנל הניהול של SkyService POS

2

בחלון צור מסמך חדש לחץ על הגעה חדשה

כיצד לנצל סחורה - פאנל הניהול של SkyService POS

3

בחלון הגעה חדשה שנפתח, בחר האם לחייב מזומן מהקופה ובחר ספק.
מציינים: שם מוצר, ברקוד (לא חובה), כמות, מחיר.

כיצד לנצל סחורה - פאנל הניהול של SkyService POS

כדי להוסיף מוצרים נוספים, לחץ על '+' , לאחר לחיצה על 'שמור'

מוכן!