בסיס ידע | מלאי | Skyservice.pro: Online Cloud Checkout

בסיס ידע Skyservice

מלאי

1

עבור לתפריט ולחץ על ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך): (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד לספר, מלאי SkyService קופה

2

בלוח הניהול
לחץ על:
1. שיווק - מבצעים
2. הוסף

כיצד לספר, מלאי SkyService קופה

3

כיצד להוסיף קטגוריות ותתי קטגוריות - הוספת קטגוריות ותת-תחומים
כיצד להוסיף סדנא - הוספת חנות

4

בחלון צור מלאי חדש שנפתח, בחר:
1. דרך נוחה עבורך למלאי (כל המוצרים, לפי סדנה, לפי קטגוריה) 2. הבא, בחר סדנה או קטגוריית מוצרים.

כיצד לספר, מלאי SkyService קופה

5

מלאי-קטגוריות-סדנא-ניהול-יצירת-מלאי-נעשה

כיצד לספר, מלאי SkyService קופה

מוכן!