בסיס ידע | הוצאה - משכורת, הגעת טובין, שכר דירה | Skyservice.pro: Online Cloud Checkout

בסיס ידע Skyservice

הוצאה - משכורת, הגעת טובין, שכר דירה

1

עבור לתפריט ולחץ על ניהול (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

כיצד לבזבז קופה של SkyService

2

בחלון צור מלאי חדש שנפתח, בחר:
1. דרך נוחה עבורך למלאי (כל המוצרים, לפי סדנה, לפי קטגוריה) 2. הבא, בחר סדנה או קטגוריית מוצרים.

כיצד לבזבז קופה של SkyService

2

הזן את הסכום הרצוי למזומן ולחץ על שמור

כיצד לבזבז קופה של SkyService

מוכן!