SkyService Facebook
חזור

SkyService + Табло заказов

אפליקציה זו תציג את מצב מוכנות ההזמנה ללקוחות על המסך באולם.

מהי אינטגרציה?

אינטגרציה היא תהליך של שילוב כל האלמנטים למכלול אחד. אינטגרציה של יישומים ותוכניות בארגונים מרמזת על שילוב של מערכות מחשוב ותוכנות שונות היוצרות זרימת עבודה רציפה אחת.

כיצד פועלת השילוב של Order Board ו-SkyService?

על מנת שהאפליקציה Order Board תפעל כהלכה, האפליקציה והמסוף POS חייבים להיות באותה רשת מקומית, כלומר חייבים להיות מחוברים לאותו נתב. לאחר מכן, תצטרך להוסיף את האפליקציה ולאחר מכן להתקין את "Skyservice HallScreen". לאחר השקת Skyservice HallScreen, תצטרך להגדיר את לוח ההזמנות. לאחר ציון ושמירת כתובת ה-IP ונקודת המכירה ממנה יוצגו ההזמנות, תתבסס האינטגרציה של לוח ההזמנות ו-SkyService POS.

מה מטרת המודול?

אפליקציית Order Board מאפשרת להציג את מצב המוכנות של הזמנות האורחים בכל מסך. בלוח ההזמנות יוכלו המבקרים לעקוב אחר מוכנות ההזמנות, הודות למספר המצוין בצ'ק שלהם, שיוצג על גבי צג המותקן באולם.

אילו הזדמנויות אתה מקבל?

המערכת מוסיפה הזמנות חדשות מהמסוף מיד עם ביצוע מכירה. "לוח הזמנות" מאפשר לנהל סטטוסים של הזמנות. ניתן להציג את מוכנות ההזמנות במספר מסכים ומסופי קופה.
יישום זה עוזר להאיץ את תהליך השירות ולהגביר את העניין של הלקוחות.

צילומי מסך

בעיות התחברות?

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הגדרת האינטגרציה של אפליקציית Order Board ו-SkyService POS, אנא פנה לצ'אט התמיכה הטכנית או למרכז הטלפוני לקבלת ייעוץ.