SkyService Facebook
חזור

SkyService + ПриватБанк

יישום זה יאפשר לך לסנכרן את רשימת העסקאות ולקבל עסקאות חדשות מ-PrivatBank

מהי אינטגרציה?

אינטגרציה היא תהליך של שילוב כל האלמנטים למכלול אחד. אינטגרציה של יישומים ותוכניות בארגונים מרמזת על שילוב של מערכות מחשוב ותוכנות שונות היוצרות זרימת עבודה רציפה אחת.

כיצד פועלת אינטגרציה של Privat24 ו-SkyService POS?

על מנת להשתמש באינטגרציה של SkyService POS עם Privat24, עליך להפעיל את אפליקציית PrivatBank בחשבונך. האינטגרציה מתרחשת על ידי מילוי הכרטיס בתפריט הסוחר של אפליקציית PrivatBank. אתה קושר את הכרטיס - הזן את כתובת ה-IP 185.69.154.61. - לקבל מספר תעודת זהות. ולאחר מכן, העבר את כל הנתונים לחשבון ה-SkyService POS שלך.
כך, המערכת לוכדת את כל דפי חשבון הסוחר ומסנכרנת אותם בין שני היישומים.

מה מטרת המודול?

המודול יספק סנכרון של רשימות עסקאות ויאפשר לך לקבל עסקאות חדשות מ-PrivatBank.

אילו הזדמנויות אתה מקבל?

SkyService POS מאפשר לך:
- קבל הצהרות מ-PrivatBank;
- הצג אותם בסעיף כספים - תנועות חשבון;
- עקוב אחר הסכומים שהוצאו לפי קטגוריות עלויות בסעיף כספים - סיכומים;
- הצג את כל החשבונות שנוצרו בתפריט פיננסים - יתרת חשבון;
- הכר כל חשבון בנפרד בפירוט.

צילומי מסך

בעיות התחברות?

אם יש לך שאלות כלשהן לגבי הגדרת האינטגרציה של Privat24 ו-SkyService POS, אנא פנה לצ'אט התמיכה הטכנית או למרכז הטלפוני לקבלת ייעוץ.