SkyService Facebook

בסיס ידע Skyservice

הוסף הודעה (TELEGRAM / MAIL)

1

בלוח הניהול שנפתח לחץ על הגדרות => הודעה => לחץ על 'הוסף' (בפינה השמאלית העליונה של המסך): (בפינה השמאלית העליונה של המסך):

2

נפתחת תיבת דו-שיח בה אתה צריך להזין שם, בחר ערוץ הודעה (טלגרם / דואר אלקטרוני)

3

פתח בטלפון, או במחשב הטלגרם, ובצע את הפעולות הבאות: 1) הוסף את המברק לאנשי הקשר של הבוט

2) לחץ על לחצן 'התחל' שאחריו הבוט ישלח לך את תעודת הזהות שלך

3) הזן את מזהה הטלגרם בשדה למטה

4

הזן את מזהה הטלגרם בשדה למטה ולחץ על 'מבחן', תהיה לך הודעה כזו בטלגרם:

אתה אמור לקבל הודעה זו בטלגרם:

5

בחלק 'על מה להודיע?' - בחר את מיקום ההודעות שאתה זקוק לו

6

בקטע 'חנויות מכירות' - בחר באיזה נקודות יגיעו ההודעות, אם מהכל - בחר 'הכל'

7

דוגמאות להודעות

מוכן!