SkyService Facebook

בסיס ידע Skyserviceספר

1

כדי להתחיל לעבוד עם התוכנית, אתה צריך להוריד את היישום למכשיר שלך על ידי ביצוע הקישורים:

או

עבור לתוכנית על ידי לחיצה על הכפתור « התחברות » בפינה השמאלית העליונה של המסך:

2

לחץ על הלחצן « ספר » בצורה הנראית

3

הזן את מספר הטלפון שלך בתיבת הדו-שיח שמופיעה

לחץ כאן « הרשמה » אז אתה בא אל הטלפון, את הקוד, אשר תהיה סיסמת הכניסה שלך, אשר יכול להיות שונה בלוח הניהול

הכל, אתה בתוכנית, אפשר לעבוד