בסיס ידע | ביצוע שינוי במזומן לקופה (הנחיה אוטומטית בעת פתיחת השינוי) | Skyservice.pro: דלפק מזומנים מקוון בענן

בסיס ידע Skyservice

1

Создать документ

2

Создать новый приход

3

Создать новый приход

4

Создать новый приход

5

מוכן!