SkyService Facebook

Baza wiedzy Skyservice

Dodaj kategorie i podkategorie

1

Przejdź do menu / administracji (w lewym górnym rogu ekranu):

Jak dodać kategorię SkyService POS

2

Na otwarciu panelu administracyjnego kliknij przycisk « Ustawienia » dalej « Kategoria »przejdź do menu « Dodaj kategorię »

Jak dodać kategorię SkyService POS

3

Pozostało podać nazwę i numer seryjny (opcjonalnie można również pobrać obraz z urządzenia lub z internetu) i nacisnąć « Dodaj »

Jak dodać kategorię SkyService POS

Jak dodać kategorię SkyService POS

Jak dodać kategorię SkyService POS

Jak dodać kategorię SkyService POS

Kategorie są wyświetlane w obszarze roboczym terminala

Jak dodać kategorię SkyService POS

gotowy!