SkyService Facebook

Baza wiedzy Skyservice

Dodaj powiadomienie (TELEGRAM / MAIL)

1

W panelu administracyjnym, który zostanie otwarty, kliknij Ustawienia = > Powiadomienie = > Kliknij „Dodaj” (w lewym górnym rogu ekranu): (w lewym górnym rogu ekranu):

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

2

Zostanie otwarte okno dialogowe, w którym należy wprowadzić nazwę, wybrać kanał powiadomień (telegram / e-mail)

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

3

Otwórz w telefonie lub na komputerze z telegramem i wykonaj następujące czynności:
1) Dodaj telegram do kontaktów bota

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

2) Kliknij przycisk „Start”, po czym bot wyśle Ci identyfikator

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

3) Wprowadź identyfikator telegramu w polu poniżej

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

4

Wpisz Telegram ID w polu poniżej i kliknij przycisk 'Test', u ciebie powinno być to wiadomość Telegram:

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

Powinieneś mieć tę wiadomość w telegramie:

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

5

W sekcji „O czym powiadomić?” - wybierz pozycję potrzebnych powiadomień

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

6

W sekcji „Punkty sprzedaży” - wybierz, z których punktów będą wysyłane powiadomienia, jeśli ze wszystkich - wybierz „Wszystkie”

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

7

Przykłady powiadomień

Jak dodać powiadomienia SkyService POS

gotowy!