Baza wiedzy | Dodawanie pracowników | Skyservice.pro: Kasa w chmurze online

Baza wiedzy Skyservice

Dodawanie pracowników

1

Przejdź do menu / administrowanie (w lewym górnym rogu ekranu):

Jak dodać pracownika SkyService POS

2

W otwartym panelu administracyjnym kliknij przycisk « Ustawienia » dalej « Pracownicy » , wybierz « Dodać pracownika ».

Jak dodać pracownika SkyService POS

3

W oknie dialogowym, które zostanie otwarte, określ: telefon (będzie to login dla systemu), imię (dla identyfikacji pracownika), hasło logowania, PIN dostępu do terminala (jeśli jest aktywny w punkcie sprzedaży)

Jak dodać pracownika SkyService POS

4

Ustaw ptaszek wyboru w polu aktywnym « Tak. » Kliknij tutaj « Dodać » teraz pracownik jest dodany do bazy danych.
Domyślnie pracowniki dodają się z pełnymi uprawnieniami administratora.

Jak dodać pracownika SkyService POS

5

Aby ograniczyć prawa pracowników, wróć do pola « Ustawienia » , a następnie wybierz « Pracownicy » i wybierz utworzonego pracownika. Otwiera się okno dialogowe, w którym wybierz « Prawa dostępu ».

Jak dodać pracownika SkyService POS

Jak dodać pracownika SkyService POS

Przed tobą otworzy się menu, w którym określ wszystkie pola, do czego będzie mieć dostęp dany pracownik

Jak dodać pracownika SkyService POS

6

Aby ustawienia działały skutecznie, należy nacisnąć przycisk « Schować »

7

Jeśli masz więcej niż 1 punkt sprzedaży, a pracownik musi mieć dostęp do programu tylko na jednym z nich przejdź do zakładki « Dostęp do magazynów »

Jak dodać pracownika SkyService POS

W otwartym oknie dialogowym sprawdź dostęp, do którego punktu handlowego będzie otwarte dla pracownika

Jak dodać pracownika SkyService POS

Jeśli masz kilku pracowników w jednym punkcie sprzedaży i chcesz, żeby przy sprzedaży można wybrać jaki pracownik odpowiedzialny za sprzedaż, możliwe to podczas konfigurowania Punkty sprzedaży < / i> Żądanie PIN , aby wybrać opcję Nie . Pod koniec każdej sprzedaży można wybrać kolejność pracowników (pod warunkiem, że każdy ponosi prawo dostępu do określonego punktu sprzedaży, jeśli masz więcej niż jeden)

Jak dodać pracownika SkyService POS

Jak dodać pracownika SkyService POS

gotowy!