BAZA WIEDZY | Dodaj promocję: bonusy | Skyservice.pro: Biuro rezerwacji online w chmurze

Baza wiedzy Skyservice

Dodaj promocję: bonusy

1

Przejdź do menu i kliknij Administracja (w lewym górnym rogu ekranu):

2

W otwartym panelu administracyjnym kliknij:
1. Marketing-Promocje
2. Dodać

3

W otworzonym oknie stworzonej promocji wpisać:
1. Nazwa promocji
2. Wybierz datę rozpoczęcia promocji, datę zakończenia akcji
3.Dokonaj wybór dni działania akcji
4. Wprowadzaj czas działania promocji

4

W Warunkach promocji :
1. Wybierz warunki wyzwalania (wszystkie warunki, w tym samym czasie, każdy z warunków)
2. Wybierz produkt promocyjny i w jakiej ilości powinna zadziałać promocja

5

W Wynik promocji :
1. Wybierz, co klient otrzymuje (produkty bonusowe, stałą cenę ze zniżką na każdy produkt promocyjny, procent rabatu na produkty promocyjne)
2. Wprowadź kwotę rabatu
3. Wybierz, kto bierze udział w promocji (wszyscy klienci, tylko zarejestrowani)
4. Kliknij "Zapisz"

gotowy!