SkyService Facebook
Plecy

SkyService + Табло заказов

Aplikacja ta wyświetli klientom stan gotowości zamówienia na ekranie w hali.

Czym jest integracja?

Integracja to proces łączenia dowolnych elementów w jedną całość. Integracja aplikacji i programów w przedsiębiorstwach oznacza integrację różnych systemów obliczeniowych i oprogramowania, które tworzą jeden ciągły przepływ pracy.

Jak działa integracja Tablicy Zamówień i SkyService?

Aby aplikacja Order Board działała poprawnie, aplikacja i terminal POS muszą znajdować się w tej samej sieci lokalnej, czyli muszą być połączone z tym samym routerem. Następnie musisz dodać aplikację, a następnie zainstalować „Skyservice HallScreen”. Po uruchomieniu Skyservice HallScreen będziesz musiał skonfigurować tablicę zamówień. Po określeniu i zapisaniu adresu IP oraz punktu sprzedaży, z którego będą wyświetlane zamówienia, nastąpi integracja Tablicy Zamówień i SkyService POS.

Jaki jest cel modułu?

Aplikacja Tablica Zamówień umożliwia wyświetlanie stanu gotowości zamówień gości na dowolnym ekranie. Na tablicy zamówień zwiedzający będą mogli śledzić stan gotowości zamówień, dzięki numerowi wskazanemu na ich czeku, który będzie wyświetlany na monitorze zainstalowanym w hali.

Jakie masz możliwości?

System dodaje nowe zamówienia z terminala zaraz po dokonaniu sprzedaży. „Tablica Zamówień” umożliwia zarządzanie statusami zamówień. Gotowość zleceń można wyświetlić na kilku ekranach i terminalach POS.
Aplikacja ta pomaga przyspieszyć proces obsługi i zwiększyć zainteresowanie klientów.

Zrzuty ekranu

Problemy z połączeniem?

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące konfiguracji integracji aplikacji Order Board i SkyService POS, skontaktuj się z czatem pomocy technicznej lub call center w celu uzyskania porady.